Kjøp billetter

Personvern

1 Introduksjon

1.1 Bygdekinoen behandler personopplysninger om deg, derfor får du nedenstående informasjon («personopplysningsunderretning»).

2 Dataansvarlig

2.1 Film & Kino / Bygdekinoen (adresse: Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo. bygdekinoen@kino.no. Org.nr: 955 148 452) er den dataansvarlige. Det betyr at vi er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger.

3 Formål med og grunnlag for innsamling av personopplysninger

3.1 Vi sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de formål som er angitt her:

  • For å levere billetter du har kjøpt (kontaktinformasjon)
  • For å besvare eventuelle spørsmål du måtte ha (kontaktinformasjon, transaksjonsdetaljer)
  • For å bistå myndighetene med smittesporing ved behov
  • For å sende ut markedsundersøkelser slik at vi kan forbedre vårt tilbud (kontaktinformasjon)

3.2 Vårt grunnlag for behandling er:

  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i.
  • Interesseavveining

3.3 Vi lagrer dine personopplysninger i inntil 3 år.

4 Kategorier av personopplysninger

4.1 Vi behandler følgende personopplysninger om deg:

  • Navn, epostadresse og telefonnummer
  • Kjøpshistorikk, med detaljer om transaksjoner

Kortbetaling i forbindelse med billettkjøp gjøres i tredjeparts løsning (Verifone Norway AS). De har egen personvernerklæring og henter inn de opplysninger som er nødvendig for gjennomføring av betalingen.

5 Dine rettigheter

5.1 Om du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, kan du sende en oss henvendelse ved å bruke kontaktinformasjonen som står oppført i punkt 7.

5.2 Du kan når som helst be om innsyn i dine registrerte opplysninger, og be om at uriktige opplysninger blir rettet eller slettet.

5.3 Klager vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan rettes til Datatilsynet.

6 Overføring av personopplysninger

6.1 Overføring av personopplysninger til datterselskaper samt til profesjonelle rådgivere kan skje i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning.

6.2 Kun betrodde medarbeidere, representanter og leverandører med et arbeidsbetinget behov har, i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personopplysninger, og bare i det omfang det er nødvendig for å kunne levere en ytelse til oss eller handle på vegne av oss.

6.3 Vi forbeholder oss retten til å anvende eller gi videre opplysninger i det omfang det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, foreta undersøkelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i etterforskningsøyemed.

6.4 Vi overfører dine personopplysninger til driftsleverandøren Ravn Webveveriet AS. Overføring av personopplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, herunder inngås databehandleravtaler med våre databehandlere, men slik at at personopplysninger bare behandles innenfor de angitte formål og slik at passende sikkerhetsforanstaltninger er på plass.

7 Kontaktinformasjon

7.1 Ved spørsmål kan du sende en henvendelse til:

Bygdekinoen. Film & Kino (Org.nr: 955 148 452)
Postboks 446 Sentrum
0104 Oslo
E-post: bygdekinoen@kino.no